துதி ஆராதனை பாடல்கள், விடியோ பக்கங்கள், Youth Zone

என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்

https://youtu.be/7Od-JREcrY8   என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்என்ன… அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்            அக்கினி மயமான அழகு கண்கள்            என்னை உற்று நோக்கி ஆழம் அறியும் கண்கள்  - 2 என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள் என் பாவம் போக்கும் பரிசுத்த கண்கள்என் ஜீவன் காக்கும் ஜீவக்கண்கள்            என் பாதை நோக்கும் தேவக்கண்கள்       … Continue reading என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்

Advertisements
துதி ஆராதனை பாடல்கள், விடியோ பக்கங்கள், Video Pages, Youth Zone

Shalom Aleichem – Song

Hebrew song, sung during the Shabaat period to invite the presence of the most HIGH along with the Angels of the "YAH" Daddy ! உன்னதமானவரின் பிரசன்னத்தையும் பிதாவான தேவனாகிய "யாஹ்" வின் தூதர்களையும் அழைக்கிற எபிரேய பாடல். https://youtu.be/HdlWrC-SkmI Heart touching song Shalom Aleichem - Peace be unto you சாலோம் அலெய்கெம் - உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக ! Ma'lachei Ha'Sharet, - O ministering… Continue reading Shalom Aleichem – Song

துதி ஆராதனை பாடல்கள், விடியோ பக்கங்கள்

எனக்காக உயிர் தந்த பிராண நாயகா !

பாடல் வரிகள்: சகோ. அகத்தியன் பாடியவர்: சகோ. அகத்தியன் https://youtu.be/6lBn82qPzyA   எனக்காக உயிர் தந்த பிராண நாயகா ! குற்றம் ஏதும் செய்யாத புருஷோத்தமா ! - 2  பாவியை மீட்க வந்த ஜெகத்ரட்ச்சகனே ! - 2  குற்றவாளி என்ற பட்டம் பெற்ற தியாகராஜனே ! - 2 (எனக்காக) மரித்தப்பின் உயிர்த்தெழுந்த ஜீவனுள்ள தெய்வமே !- 2  பரிசுத்தமாய் வாழ்வதர்க்கு உதவி செய்யும் தெய்வமே ! -2 (எனக்காக) ஜாதி வெறியை ஒழிக்க வந்த சமத்துவ தெய்வமே! - 2  தற்கொலையை… Continue reading எனக்காக உயிர் தந்த பிராண நாயகா !

Blog, Life tips

Are we hearing the teachings from GOD ?

When I’m growing in the Lord, I use to wonder that Jesus has so much knowledge, understanding and wisdom, how HE could have got this? Then I came to know by sermons, that Jesus used to go to HIS synagogue and learnt scriptures while HE was very young and they further quoted that’s the reason… Continue reading Are we hearing the teachings from GOD ?