துதி ஆராதனை பாடல்கள், விடியோ பக்கங்கள், Video Pages, Youth Zone

Shalom Aleichem – Song

Hebrew song, sung during the Shabaat period to invite the presence of the most HIGH along with the Angels of the "YAH" Daddy ! உன்னதமானவரின் பிரசன்னத்தையும் பிதாவான தேவனாகிய "யாஹ்" வின் தூதர்களையும் அழைக்கிற எபிரேய பாடல். https://youtu.be/HdlWrC-SkmI Heart touching song Shalom Aleichem - Peace be unto you சாலோம் அலெய்கெம் - உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக ! Ma'lachei Ha'Sharet, - O ministering… Continue reading Shalom Aleichem – Song

Advertisements
துதி ஆராதனை பாடல்கள், விடியோ பக்கங்கள்

எனக்காக உயிர் தந்த பிராண நாயகா !

பாடல் வரிகள்: சகோ. அகத்தியன் பாடியவர்: சகோ. அகத்தியன் https://youtu.be/6lBn82qPzyA   எனக்காக உயிர் தந்த பிராண நாயகா ! குற்றம் ஏதும் செய்யாத புருஷோத்தமா ! - 2  பாவியை மீட்க வந்த ஜெகத்ரட்ச்சகனே ! - 2  குற்றவாளி என்ற பட்டம் பெற்ற தியாகராஜனே ! - 2 (எனக்காக) மரித்தப்பின் உயிர்த்தெழுந்த ஜீவனுள்ள தெய்வமே !- 2  பரிசுத்தமாய் வாழ்வதர்க்கு உதவி செய்யும் தெய்வமே ! -2 (எனக்காக) ஜாதி வெறியை ஒழிக்க வந்த சமத்துவ தெய்வமே! - 2  தற்கொலையை… Continue reading எனக்காக உயிர் தந்த பிராண நாயகா !

விடியோ பக்கங்கள், Blog

உயிருள்ள திருப்பலியாய்…

பாடல் வரிகள் மற்றும் பாடியவர்: சகோ. திரு. பெர்க்மான்ஸ் அவர்கள். இசை: ஸ்டீபன் J. ரென்ஸ்விக் https://youtu.be/QZknkqNCgvY   உயிருள்ள திருப்பலியாய் உடலைப் படைக்கின்றேன் உள்ளம் தந்து விட்டேன். தகப்பனே தந்து விட்டேன் தங்கிவிடும் நிரந்தரமாய் உலகப்போக்கில் நடப்பதில்லை ஒத்த வேஷம் தரிப்பதில்லை என் மனம் புதிதாக வேண்டும் திருச்சித்தம் புரிந்து வாழ வேண்டும் உள்ளத்தின் நினைவுகள் உமக்கு உகந்தனவாய் இருப்பதாக நாவின் சொற்கள் எல்லாம் ஏற்றனவாய் இருப்பதாக எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் உமதாகணும் இன்னும் அதிகமாக நேசிக்கிணும்… Continue reading உயிருள்ள திருப்பலியாய்…