விடியோ பக்கங்கள், Blog

ஏனோ ஏனோ ஏன் இந்த முழுவல்

சகோ. திரு. ஜான் ஜெபராஜ் https://youtu.be/p3wUwXUGehM நன்றி: Bro. John Jebaraj | Muzhuval (Story & Meaning of the Song) மூலம்: Angel Tv https://youtu.be/Gvja9W7L0DI நன்றி: மூலம்: Muzhuval | Anuradha Sriram | John Jebaraj |John Jebaraj - Levi Ministries. பாடல்: "ஏனோ... ஏனோ... ஏன் இந்த முழுவல்" பாடி சிறப்பித்தவர்கள்: திருமதி. அனுராதா ஸ்ரீராம், சகோ. ஜான் ஜெபராஜ். பாடல் வரி, இசை ஒத்திசைவு, இசைமைப்பு: சகோ. ஜான் ஜெபராஜ். இசை: சகோ.… Continue reading ஏனோ ஏனோ ஏன் இந்த முழுவல்

Advertisements
விடியோ பக்கங்கள், Blog

உயிருள்ள திருப்பலியாய்…

பாடல் வரிகள் மற்றும் பாடியவர்: சகோ. திரு. பெர்க்மான்ஸ் அவர்கள். இசை: ஸ்டீபன் J. ரென்ஸ்விக் https://youtu.be/QZknkqNCgvY   உயிருள்ள திருப்பலியாய் உடலைப் படைக்கின்றேன் உள்ளம் தந்து விட்டேன். தகப்பனே தந்து விட்டேன் தங்கிவிடும் நிரந்தரமாய் உலகப்போக்கில் நடப்பதில்லை ஒத்த வேஷம் தரிப்பதில்லை என் மனம் புதிதாக வேண்டும் திருச்சித்தம் புரிந்து வாழ வேண்டும் உள்ளத்தின் நினைவுகள் உமக்கு உகந்தனவாய் இருப்பதாக நாவின் சொற்கள் எல்லாம் ஏற்றனவாய் இருப்பதாக எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் உமதாகணும் இன்னும் அதிகமாக நேசிக்கிணும்… Continue reading உயிருள்ள திருப்பலியாய்…