துதி ஆராதனை பாடல்கள், விடியோ பக்கங்கள், Youth Zone

என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்

https://youtu.be/7Od-JREcrY8   என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்என்ன… அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்            அக்கினி மயமான அழகு கண்கள்            என்னை உற்று நோக்கி ஆழம் அறியும் கண்கள்  - 2 என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள் என் பாவம் போக்கும் பரிசுத்த கண்கள்என் ஜீவன் காக்கும் ஜீவக்கண்கள்            என் பாதை நோக்கும் தேவக்கண்கள்       … Continue reading என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்

Advertisements